London Training Centre

London

London Training Centre ma ponad 14 letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu programów edukacyjnych. Posiadamy przyznane poprzez London Chamber of Commerce and Industry (LCCI) oraz City and Guilds Pitman Qualifications uprawnienia do prowadzenia zarowno treningu dla obu uznawanych na skale międzynarodową instytucji, jak również przeprowadzania dla nich egzaminów w zakresie wielu profesjonalnych kwalifikacji uznawanych na skale międzynarodową.

Opis programu

Praktyki zawodowe IVQ in Hospitality and Catering maja na celu poprawienie języka angielskiego, poznanie angielskiej kultury, zdobycie angielskiego dyplomu oraz uzyskanie cennych doświadczeń z zakresu funkcjonowania zachodniego biznesu w zakresie hotelarstwa i usług restauracyjnych, jak również uzyskania referencji z miejsca pracy.

Oferujemy trening w działach Housekeeping, Food and Beverage oraz Front Office. W niektórych przypadkach w zależności od umiejętności kandydata będzie mu zaoferowany trening w kilku działach należących do hotelu na stanowisku tzw. General Assistant. Po przyjeździe do hotelu restauracji lub pubu studenci otrzymują od LTC tematy do przygotowania w oparciu o wykonywane czynności w hotelu. Projekty i opracowania należy przesyłać do London Training Centre w celu sprawdzenia i skorygowania.

Po zaliczeniu i skompletowaniu wszystkich niezbędnych opracowań student uzyska dyplom na odpowiednim poziomie. Dyplomy będą wydawane na 3 poziomach: level 1 , level 2 oraz level 3. Poziom dyplomu będzie zależał zarówno od umiejętności kandydata jak i czasu przebywania w hotelu oraz zakresu przyswojonego materiału.

Program LTC jest oparty na programie rządu angielskiego NVQ, który jest przeznaczony dla studentów angielskich.

Program IVQ in Hospitality and Catering został opracowany z myślą o studentach międzynarodowych i uwzględnia specyficzne możliwości i uwarunkowania kandydatów z Polski oraz wielu innych krajów.

Zgodnie z zaleceniami rządu angielskiego praktyki w dziedzinie hotelarstwa odbywane w hotelach, pubach i restauracjach muszą być przez pracodawce opłacane w wysokości co najmniej stawki minimalnej L4,50 na godzinę dla osób powyżej 22 roku życia oraz L3,80 na godzinę dla osób młodszych.

Od 1 października 2004 roku stawki te zostaną odpowiednio podwyższone do kwot L4,85 oraz L4,10 za godzinę.

Realizacja programu

Po przyjeździe do hotelu, pubu lub restauracji czy tez innego obiektu związanego z hotelarstwem i gastronomia, kandydat zwraca się mailem do London Training Centre i otrzymuje tytuł opracowania, które ma przygotować poprzez pierwsze 3 miesiące pracy i treningu. Po 3 miesiącach posyła przygotowane opracowania do LTC i otrzymuje poprawione materiały z uwagami nauczyciela oraz kolejny zestaw materiałów do opracowania. Program IVQ in Hospitality and Catering zakłada, ze osoby przebywające poprzez rok w Hotelu przyślą co najmniej 4 opracowania bazujące na zakresie wykonywanych w hotelu czynności, własnych doświadczeniach odnośnie pracy w hotelu jak również treningu który otrzymają od przełożonych.

Po złożeniu całości dokumentów i opracowań uczestnik programu otrzyma dyplom końcowy z LTC jak również referencje z miejsca praktyki.

Osoby, które nie maja dostępu do internetu prosimy o zgłoszenie telefoniczne do LTC po przyjeździe do Wielkiej Brytanii i wszystkie niezbędne materiały zostaną przesłane poczta.

Zalety programu

– Poprawa znajomości jerzyka angielskiego zarówno konwersacyjnego jak i pisanego
– Nauka zwrotów angielskich i określeń specyficznych dla hotelarstwa i gastronomii
– Zdobycie cennego doświadczenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii
– Zdobycie międzynarodowych kwalifikacji International Vocational Qualification (IVQ) in Hospitality and Catering
– Uzyskanie referencji z miejsca pracy
– Otrzymanie dyplomu potwierdzającego zdobyte doświadczenie i nabyte umiejętności