Wyjazdy firmowe

grupa

Wspólne imprezy i wyjazdy integracyjne są szczególną okazją przynoszącą najbardziej pożądane zyski w rozwoju tych cech i kontaktów społecznych w ramach firm i innych organizacji.Zabawy integracyjne służą zwiększeniu spójności grupy, mają korzystny wpływ na komunikację i wzajemne kontakty interpersonalne, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, poprawiają identyfikację, podnoszą gotowość do współdziałania.
Porozumiewanie się – to słowne lub bezsłowne przekazywanie informacji, kształtuje relacje między ludźmi. Relacje te będą poprawniejsze, jeżeli komunikacja będzie otwarta, będzie opierać się na aktywnym słuchaniu, wyrażaniu swoich myśli, poglądów i uczuć bez niezrozumienia innych osób.
Wspólna edukacja oraz wyjazdy pracowników w ramach imprezy integracyjnej zawsze przynosi obustronne korzyści: zarówno w sferze identyfikacji jak i edukacji.
Dobremu porozumiewaniu się z między pracownikami sprzyja także m.in. nienachalne zachęcanie go do kontaktu poprzez wyrażanie swoich własnych uczuć lub zadawanie pytań, a także przekazywanie informacji zwrotnej na temat tego, jak rozumieliśmy treść wypowiedzi oraz jego odczucia.
System motywacyjny poprzez tworzenie projektów związanych z umożliwianiem pracownikom zarówno wzajemnej i indywidualnej motywacji do efektywniejszej pracy jak również z systemami opracowanymi zgodnie ze specyfiką i potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa cechuje się dużą skutecznością.
Wielorakie przykłady i case study z zabaw integracyjnych przeprowadzonych w wielu przedsiębiorstwach pokazują, że pozytywne efekty takich działań przekładają się na wyniki przedsiębiorstwa w ciągu 6-12 miesięcy.