Bezprzewodowe systemy transmisji danych

wifi

Poniższa lista opisuje kilka z bardzo wielu zastosowań sieci bezprzewodowych:

 • Szpitale ; służba zdrowia – dzięki stałemu dostępowi do bazy danych informacji o pacjencie uzyskiwanemu poprzez komputery przenośne ,lekarze i pielęgniarki bardzo szybko mogą postawić diagnozę oraz precyzyjnie dobrać leki. Nasza technologia jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia.
 • Szkoły ; uczelnie wyższe – uczniowie , studenci , nauczyciele podczas zajęć, również poza budynkiem, mogą uzyskać dostęp do zasobów biblioteki oraz Internetu .
 • Centra szkoleniowe w firmach – uczestnicy zajęć, treningów używają sieci bezprzewodowych w celu uzyskania informacji, wymiany danych, videokonferencje, tzw. e-learning .
 • Zabytki, budynki o skomplikowanej strukturze instalacji wewnętrznej – instalacje sieci WLAN pozwalają minimalizować lub całkowicie wyeliminować koszty wymiany lub naruszenia infrastruktury budynku.
 • Targi, wystawy, imprezy promocyjne – podczas pokazów handlowych, imprez targowych, w biurach regionalnych firm , nasi specjaliści instalują wcześniej konfigurowane systemy sieci bezprzewodowych – na czas imprezy – organizatorzy unikają kosztownych i czasochłonnych instalacji – Klienci korzystają z ogromnych możliwości prezentacji multimedialnych .
 • Logistyka – magazynierzy używają sieci bezprzewodowych do wymiany informacji z centralnymi bazami danych zwiększając efektywność logistyczną firmy, stany magazynowe uzupe.
 • Systemy redundantne / zapasowe – przeznaczone dla systemów o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa.
  *) redundantny (ang. redundant z łc. redundans, -ntis 'wzbierający; przepełniony’ od redundare 'wzbierać; być przepełnionym’) -Słownik Wyrazów Obcych, Wydawnictwo Europa
 • Zarząd podczas spotkań podejmuje szybkie i trafne decyzje dzięki stałemu dostępowi do aktualnych informacji strategicznych w zewnętrznych bazach danych przedsiębiorstwa.
 • Inżynierowie sieciowi przy projektach wymagających częstych zmian lokalizacji skracają czas instalacji sieci.
 • Konsultanci i doradcy zwiększają wydajność dzięki szybkiej instalacji sieci w dowolnym miejscu.
 • Ochrona mienia, dozór bezpośredni, monitoring
 • Telemetria
 • HOT-SPOT – strefy publicznego dostępu do Internetu lub zasobów firmy lub instytucji ( hotele, restauracje, urzędy, centra handlowe, stacje benzynowe, lotniska itp.)

Zobacz sale konferencyjne w Hotelu Rodan.