Czym właściwie zajmuje się translator języka angielskiego?

Tłumacze języka angielskiego dokonują też translacji różnych stron internetowych, będących wizytówkami przedsiębiorstw, tak, by ewentualni partnerzy biznesowi z obcych państw zapoznali się z ofertą biznesową, pozycją i misją danej firmy. Translatorzy mają czasem za zadanie nie tylko przełożyć ofertę biznesową, lecz również samodzielnie zbudować ją od podstaw.

Jeśli powiemy, iż tłumacz wykonuje zlecenia tłumaczenia tekstów z naszego języka ojczystego na angielski jak i z angielskiego na polski, to naturalnie nie będziemy w błędzie.

Ale trzeba pamiętać, że profesjonalny tłumacz podejmuje bardzo zróżnicowane zamówienia. Tłumacz przysięgły tłumaczy pisma urzędowe, sądowe, wysokiej rangi umowy, dyplomy, świadectwa itd. Natomiast zwykłe tłumaczenia niemal zawsze dotyczą tłumaczenia na angielski różnych tekstów. Mogą to być kawałki opisów, prac edukacyjnych itd.

Tłumacz często podejmuje się usług, podczas których pracuje na sympozjach, spotkaniach po to aby angielski tłumaczyć konwersację pomiędzy dwiema stronami, kiedy przynajmniej, jedna ze stron nie włada biegle angielszczyzną. Często w takowych sytuacjach zatrudnia się translatora przy doniosłych okazjach, gdzie mamy do czynienia z zagranicznym towarzystwem.

Na szczególną uwagę zasługuje status zawodu tłumacza przysięgłego. Uprawnienia tłumacza przysięgłego zostały określone w art.13 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego Zgodnie z jej treścią treścią tłumacz przysięgły ma prawo do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski i z języka polskiego na język obcy.