Integracja we Wrocławiu

wroc

Wspólna edukacja oraz zabawa ludzi w ramach imprezy integracyjnej zawsze przynosi obustronne zyski – zarówno w sferze identyfikacji jak i edukacyjnej.

Porozumiewanie się – to słowne lub bezsłowne przesyłanie informacji, kształtuje relacje między ludźmi. Relacje te będą poprawniejsze, jeżeli komunikacja będzie otwarta (dziecko wie, że jest rozumiane), będzie opierać się na aktywnym słuchaniu, wyrażaniu swoich myśli, poglądów i uczuć bez ignorowania innych osób.

Wspólne imprezy i wyjazdy integracyjne są szczególną okazją przynoszącą najlepsze korzyści w rozwoju tych cech i kontaktów społecznych w ramach firm i innych organizacji. Imprezy integracyjne zwiększają spójności grupy, mają korzystny wpływ na komunikację i wzajemne kontakty interpersonalne, zwiększają poczucie bezpieczeństwa, poprawiają samopoczucie, podnoszą gotowość do współdziałania.

Dobremu porozumiewaniu się i integracji z między osobami sprzyja także m.in. delikatne zachęcanie go do kontaktu poprzez wyrażanie swoich własnych uczuć lub zadawanie pytań, a także przekazywanie informacji zwrotnej na temat tego, jak rozumieliśmy sens wypowiedzi oraz jego odczucia.

Dzieci najlepiej się uczą podczas zabawy, jest to najlepszy sposób wsparcia ich rozwoju. Doskonałą możliwością jest tez zapisanie dziecka do klubu sportowego lub na dodatkowe zajęcia, na których może rozwijać swoje talenty. Oczywiście warto też zadbać, aby odpowiednie zabawki i gry znajdowały się w naszym domu. Pamiętajmy, aby sprzęt był zawsze bezpieczny i odpowiedni do wieku naszego dziecka. Zabawa jest także formą nauki wtedy, kiedy dziecko może próbować coraz to nowych rzeczy i gdy zabawki rozwijają jego wyobraźnię. Poprzez wybór odpowiednich zajęć dla dzieci możemy pogodzić ich potrzebę zabawy z edukacją.