Dietetyka

Według licznych badań, w społeczeństwach charakteryzujących się wysokim rozwojem cywilizacyjnym, najczęstszą przyczyną chorób i śmierci są choroby wynikające z zaburzeń przemian metabolicznych. Wykazano, że jedną z kluczowych przyczyn jest cukrzyca. Jednocześnie przyczyną powstawania cukrzycy, miażdżycy czy chorób nowotworowych, jest dieta oparta na wysokokalorycznych pokarmach zawierających tłuszcze i białka.

Na uczelniach prócz ujęcia medycznego, duży nacisk kładziony jest na dzień obecny na zdrowie i znajomość produktu żywnościowego.

Dietetyka jako nauka

Dietetyka jest nauką zajmującą się tworzeniem i weryfikacją zasad żywienia. Nauka ta bada też biochemiczne podstawy żywienia, jak i psychologię żywienia.

Dietetyka dostarcza informacji do opracowywań zasad zdrowego życia, jednak medycyna leczy skutki złych nawyków żywieniowych. Dietetyka też wykorzystywana jest w dietoterapii, czyli wspomaganiu odchudzania odpowiednią dietą.

A przy tym do dietetyki wlicza się też technologię gastronomiczną, czyli sztukę sporządzania i podawania posiłków w interesujący dla odbiorcy metodę. Dziedzina ta zgłębiana i poszerzana jest na uczelniach medycznych i rolniczych, gdzie stanowi ona osobny kierunek lub specjalizację.

Leczenie nadwagi i otyłości ma na celu redukcję nadmiernej masy ciała, utrzymanie zredukowanej masy i zapobieganie ponownemu tyciu.

Dietetyka i żywienie w Polsce jest jeszcze młodą dziedziną nauki. Zmienia się bowiem nie tylko środowisko i poziom naszej aktywności zawodowej, ale przede wszystkim jakość pożywienia i sposób jego przetwarzania. Jednocześnie dietetyka staje się po prostu trendy.